Remue.c@t

Presentació

La Revista electrònica de Medicina d’Urgències i Emergències de Catalunya (ReMUE.c@t) neix aquest any 2013 com a publicació oficial de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències. Aquesta iniciativa no és nova i vol ser la continuïtat via electrònica del que al seu dia varen ser en edició impresa els Quaderns d’Urgències (Josep Lloret i Carbó) primer i posteriorment   (Òscar Miró i Andreu).

L’objectiu de ReMUE.c@t és ser una publicació mèdica que permeti reflectir les activitats de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències, de tots els seus socis i de les persones que treballen al món de les Urgències i Emergències independentment de la seva formació (metges, infermers o tècnics) i de l’àmbit de treball (hospitalari o extrahospitalari).

ReMUE.c@t s'adhereix a les recomanacions del Comitè Internacional d'Editors de Revistes Mèdiques pel que fa als requisits d'uniformitat dels manuscrits presentats a revistes biomèdiques (estil de Vancouver). Es recomana que abans de preparar un  treball, els autors consultin l'última edició d'aquests requisits a la seva darrera actualització d'abril de 2010 (http://www.icmje.org/urm_full.pdf). Per altra banda, ReMUE.c@t entén la importància de les publicacions open acces com un mitjà per oferir informació científica accessible, gratuïta i de forma immediata per a la comunitat científica i per a totes les persones que treballen o tenen un interès en l’àmbit de les Urgències i les Emergències. Els autors que publiquin en la ReMUE.c@t mantenen el dret de copyright sobre els seus articles i permeten que aquests siguin difosos lliurement. Els articles publicats a ReMUE.c@t es poden llegir, descarregar, distribuir, copiar, o se’n pot imprimir el contingut complet o parcial mentre es respectin l’atribució d’autoria i detalls de citació http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/. ReMUE.c@t s’ha adherit a Budapest Open Acces Initiative (BOAI)  http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/spanish.

Els treballs enviats a ReMUE.c@t son revisats per parells (peer review) i son publicats en castellà o en català indistintament.

La Junta Directiva de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències serà l’encarregada de nomenar al Director de la ReMUE.c@t qui a la vegada serà l’encarregat de nomenar el Consell Editorial, el Comitè d’Experts i l’Assistent Editorial.